Polonezköy’ü yapılaşmaya açan karar iptal edildi

Doğal sit alanı olan Beykoz Polonezköy’ün koruma derecesini “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 12 Mayıs 2022 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava açılmıştı.

İstanbul 8.İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 18 Eylül 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme, 28 Mart 2024 tarihli kararıyla da bakanlığın yaptığı düzenlemeyi iptal etti.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL 

Oy birliği ile alınan iptal kararında, koruma statüsünün değiştirilmesiyle alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılabileceğine dikkat çekildi. Alanın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda üzerinde ağaç dokusunun baskın olduğu ve çeşitlilik gösterdiği, ardında yer alan orman yapısıyla bütünlük arz ettiği ve blok orman niteliğine sahip olduğu belirtildi.

Parsellere yakın mesafelerde korunması gereken endemik balık ve bitki türlerinin bulunduğu, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunmasında tehlike oluşturabileceği kanaatine varıldı. Dava konusunu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığının altı çizildi.

“ENDEMİK TÜRLER TEHLİKEYE GİRER”

Mahkeme kararının esas aldığı bilirkişi raporunda Polonezköy 9 bölgeye ayrılarak incelendi. Raporda, yakın mesafede endemik tür olan dere kayası balığının ve tatlı su kefalinin tespit edildiği ve bu türlerin insan baskısı, yapılaşma ve habitat parçalanması tehdidi altında olduğu vurgulandı.

‘Kilyos düğmesi’ isimli endemik bitkinin de aynı tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Raporda ayrıca “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Koruma” alanı ilan edilen Örümce Mahallesi sınırları içindeki bölgede de ağaç dokusunun baskın olduğu ve ardındaki orman dokusuyla blok şeklinde bütünlük taşıdığı ve son iki yılda tahribatın başladığı belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x